16.9.09

Löytöjä budjettiesityksestä

Selailin hiukan budjettiesitystä. Mielenkiintoisia löydöksiä. Lainaan suoraan hallituksen esitystä:
Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Tästä johtuen hakijoiden vastaanoton kustannukset sekä pakolaisista ja turvapaikanhakijoista kunnille maksettavat korvaukset ovat lisääntyneet ja näihin menoihin ehdotetaan 76 milj. euron lisäystä.
Tätä voi verrata esim. tähän:
Työttömyysturvaa ja työttömien koulutusetuuksia uudistetaan vuoden 2010 alusta lukien. Osana uudistuksia vuoden 2010 alusta otetaan käyttöön aktiivitoimenpiteiden ajalta maksettava korotettu tuki myös työttömyysturvan perusturvassa. Uudistukset lisäävät menoja runsaalla 104 milj. eurolla, josta valtion osuus on vajaa 25 milj. euroa. Vuorotteluvapaa vakinaistetaan.
tai tähän:
Talousarvioesitys sisältää useille hallinnonaloille kohdistuvan 70 milj. euron toimenpidekokonaisuuden, jonka tavoitteena on nopeasti ja tehokkaasti tukea työllistymistä sekä sitä tukevaa koulutusta. Samalla tuetaan tulevan talouskasvun edellytyksiä.
tai tähän:
ylimääräistä rintamalisää saavan rintamaveteraanin korotettuun tai ylimpään hoitotukeen maksetaan 50 euron suuruista rintamalisää 1.9.2010 lukien. Tämä lisää valtion menoja 1,2 milj. euroa.
En oikein usko että kansalaisten enemmistö kannattaa sellaista talouspoliittista linjaa jossa turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun joudutaan panostamaan yhtä paljon kuin työllistymisen edistämiseen tai työllisyysturvaan, puhumattakaan siitä, että turvapaikanhakijapanostusten lisääntyminen on 63-kertainen rintamaveteraanipanostusten lisääntymiseen.

Tunnisteet:

15.9.09

Budjettiesitys 2010

Valtioneuvoston esitys talousarvioksi on siis julkaistu tänään. Itse talousarvioesitys on aika puisevaa luettavaa, mutta jokaisen veronmaksajan olisi syytä lukea Valtiovarainministeriön Budjettikatsaus 2010. Siinä on tiivistetyssä muodossa talousnäkymät, verotus, sosiaalietuudet, sekä mihin valtio verotulonsa käyttää.

Tunnisteet: ,

10.9.09

Halla-ahon tuomion seuraukset

Kuten kaikki jo tietävät, tuomittiin Jussi Halla-aho uskonrauhan rikkomisesta sakkoihin kirjoituksestaan Muutama täky Illmanin Mikalle. Uskon että oikeusprosessi ja tuomio ovat olleet eduksi Halla-aholle ja maahanmuuttokriitikoille ylipäänsäkin. Aiemmin Halla-ahosta ja hänen mielipiteistään kirjoittivat positiivisesti ainoastaan tahot, jotka profiloituivat selkeästi maahanmuuttokriittisiksi. Tuomion seurauksena myös tahot, joita ei pidetä maahanmuuttokriitisinä ovat ottaneet kantaa Halla-ahon puolesta. Esimerkkejä:

Effi
Lipsanen & Ruso
Suomen Kuvalehti / Laura Koljonen
Helsingin Sanomat / Janne Virkkunen (via Uusi Suomi)
Vihreä Lanka / Laura J. Rantanen

Tunnisteet:

9.9.09

Korhonen ja johtajavalinta

Johanna Korhonen kirjoittaa verkkohesariin kolumneja. Ymmärrän kyllä, että kolumnistin tehtävänkuvaan kuuluu provosoiminen. Minä puolestani osallistun leikkiin ja provosoidun. Korhonen kirjoittaa:

Mutta, sanoi ystävä silmiään pyyhkien, nämä tyypit ovat lystikkäitä, mutta vakavampi kysymys työelämässä on, miksi heistä tehdään johtajia.

Siksi, että Suomessa johtajiksi ei valita johtamistyöhön parhaiten soveltuvia henkilöitä. Parhaiden yksilöiden sijaan johtajiksi valitaan kalvakoita miehiä, joilla on uskottava puku. Kun sukupuoli ja habitus ovat keskeiset valintakriteerit, on luonnollista, että johtajaporukoihin mahtuu aika paljon kakkoslaatua.

Siitä olen Korhosen kanssa samaa mieltä, että johtajaporukoissa, kuten muissakin porukoissa on aika paljon kakkoslaatua. Laurence Peter ja Raymond Hull oivalsivat jo vuonna 1968, että ihmiset ylennetään osaamattomuutensa asteelle, eli lähtökohtaisesti valtaosa johtajista on epäpäteviä. Ihan yhtä pessimistinen en ole, mutta jotain perää tässä Peterin periaatteessa on.

Sen sijaan Korhosen väite, että johtajavalinta ei perustu soveltuvuuteen vaan sukupuoleen ja habitukseen on kyllä pötyä. Johtavassa asemassa on mahdollisuus tehdä yhtiölle niin paljon vahinkoa, että vain hullu valitsee johtajan muilla kuin osaamis- ja soveltuvuuskriteereillä. Niissä johtajanhakuprojekteissa joissa olen itse ollut mukana on osaamista ja soveltuvuutta arvioitu monipuolisesti ja perusteellisesti. Sukupuoli (tai sukupuolinen suuntautuneisuus) eivät ole olleet keskustelun tai arvioinnin kohteena.

Tunnisteet:

2.9.09

Miksi palkoissa on eroja?

Palkoissa on eroja työn vaativuuden mukaan. Tilastokeskuksen mukaan asiantuntijalle maksetaan 2776 euroa kuussa, kun palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöille maksetaan vain 2048 euroa kuussa. Johtajille ja ylemmille virkamiehille maksetaan 4788 euroa kuussa kun prosessi- ja kuljetustyöntekijöille maksetaan 2524 euroa kuussa. Vastaavasti 30-34 vuotiaalle perusasteen opinnot suorittaneelle maksetaan 2436 euroa kuussa, kun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle ikätoverille maksetaan 3393 euroa kuussa.

Miksi? Helppo selitys on, että vaativiin työtehtäviin edellytetään pitkää kouluttautumista ja kouluttautumisen vaatima ajankäyttö kompensoidaan paremmalla palkalla. Mutta palkoissa on eroa koulutuksen huomioimisen jälkeenkin. Uusitalon tutkimuksen mukaan vuoden lisäkouluttautuminen nostaa palkkaa lähes 10%, senkin jälkeen kun erilaiset taustamuuttujat on kontrolloitu.

On siis niin että vaativiin töihin sijoittumisella saa ylituottoa. Selityksenä on tietysti se, että vaativiin töihin pystyviä ihmisiä on vain vähän, jolloin heistä on kova kilpailu kun taas helppoihin töihin on tarjokkaita yllin kyllin, jolloin työnantaja pääsee sanelemaan palkkatason.

Korollaari tästä on, että ihmisten välillä on lahjakkuuseroja. Jos ei lahjakkuuseroja olisi, hakeutuisivat matalapalkkaiset ihmiset hyväpalkkaisiin töihin ja kysynnän ja tarjonnan lait poistaisivat palkkaerot.

Tunnisteet: ,

1.9.09

ÄO:n periytyvyys

Greg Mankiwin blogissa on mielenkiintoinen graafi älykkyystestin periytyvyydesta (via Tiedemies). Esitysmuoto on hyvä. Suosittelen myös Mankiwin juttua, jonka innoittamana David Cesarini tuon graafin teki.

Tunnisteet: