29.12.06

Tukiaisten perässä

Nautoja kärrätään Ylen mukaan satoja kilometreja korkeampien maataloustukien perässä. Naudat viedään Lapin lomalle elämänsä viimeisiksi kuukausiksi, koska Lapissa maksetaan korkeampia teuraspalkkioita kuin Etelä-Suomessa. Itse teurastaminen tapahtuu taas Kuopiossa, joten sitä varten naudat kärrätään takaisin etelään.

Tämä ei ole yllättävää tai poikkeuksellista. Kaikki tuet vaikuttavat ihmisen toimintaan. Jos lappilaisen naudan teurastamisesta maksetaan enemmän rahaa kuin pohjalaisen, niin naudat siirretään lappiin.

Vastaavasti työmatkojen verovähennysoikeus pidentää työmatkoja, yksityisasunnon korkovähennysoikeus lisää omistusasumista, lapsilisät lisäävät lasten määrää ja työttömyystuet työttömien määrää. Tämä on vääjäämätöntä. Nautojen kärräämisestä päästään varmuudella eroon ainoastaan lopettamalla maataloustuet. Poliittisesti realistisempi vaihtoehto lienee se, että eri alueiden tuet pidetään mahdollisimman samantasoisina.

Tunnisteet:

28.12.06

Väestö vanhenee

Väestöennusteita tehdään vuoteen 2040 asti. Ennusteiden mukaan väkiluku kääntyy laskevaksi vuoden 2030 jälkeen. Väestön rakenne muuttuu voimakkaasti jo paljon ennen sitä. Oleellisin muutos on vuodesta 2010 eteenpäin tapahtuva väestön voimakas ikääntyminen. Yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä lähes kaksinkertaistuu. Työssäkäyvälle väestölle tämä tarkoittaa valtavaa hoivapainetta. Yhä pienempi osa väestöstä käy työssä ja yhä suurempi osa väestöstä tarvitsee hoivaa. Vanhuksille tämä tarkoittaa hoivapalvelujen saatavuuden heikentymistä ja palvelujen hintatason kasvua. Nykyiset ongelmat vanhusten laitoshoidossa eivät ole mitään verrattuna niihin ongelmiin joiden kanssa painiskelemme kymmenen-viidentoista vuoden kuluttua.

Tunnisteet:

15.12.06

Tuloerot eivät kasva

Tuloeroja koskevien uutisten pääviesti on poikkeuksetta, että tuloerot kasvavat. Rikkaat rikastuvat ja talouskasvun hedelmät päättyvät jo ennestään hyvätuloisille. Mahdolliset veronkevennyksetkin kohdistuvat aina hyvätuloisiin.


Ihan näin asia ei ole. Tosiasiassa tuloerot ovat välillä kasvaneet ja välillä vähentyneet. Sopivalla vertailuvuoden valinnalla tuloerot ovat kieltämättä kasvaneet. Esimerkiksi 1995-2005 tuloerot ovat kasvaneet. Viimeisen viiden vuoden aikana tuloerot ovat kuitenkin muuttumattomat, kuten tuloeroja kuvaavan gini-kertoimen kehitys osoittaa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että tuloerot Suomessa ovat maailman pienimpien joukossa.

Tunnisteet:

12.12.06

Globalisaatioraportti

Olen aina pitänyt Eero Heinäluomaa häikäilemättömänä populistina, jonka kyky käydä puoluerajat ylittävää dialogia Suomelle tärkeistä asioista on erittäin rajallinen. Heinäluoman reaktio (2:08 eteenpäin) talousneuvoston sihteeristön globalisaatioraporttiin tukee tätä mielikuvaani. Heinäluoma: "...eikä se oikeastaan vastaa hallituksen linjaa ja kaikkein vähiten sosialidemokraattien linjaa... ...suljen sen vaihtoehdon [että paperia käytetään osana tulevan hallituksen hallitusohjelmaa] meidän osalta täysin pois... ...tämä ei kelpaa minkäänlaisen keskustelun pohjaksi edes." Tämä siis alle vuorokausi sen jälkeen kun kokonaisuudessaan yli 600 sivuinen, talousasiantuntijoiden valmistelema raportti julkistetaan.

Erikoista on myös se, että MTV3:n uutiset väittää raportin suosittavan työttömyysturvan heikentämistä, vaikka tosiasiassa raportti lähinnä ehdottaa työttömyysturvan parantamista. Tarkkoja ollaksemme raportti ehdottaa (Osa 2, sivu 189 eteenpäin) siirtymistä kohti "joustoturvamallia" jota myös "Tanskan malliksi" kutsutaan. Tässä mallissa työsuhdeturvaa heikennetään samalla kuin aktiivisia työllistämistoimia lisätään. Ainakin Tanskassa malliin yhdistyy myös erittäin korkea työttömyysturva. Aamun radiolähetyksessä (Radio Peili) pääministeri Vanhanen ja SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen keskustelivat raportista ja tuntuivat olevan mm. tästä asiasta hyvin perillä.

Tunnisteet: