25.6.09

nozickia Nykypäivässä

Ystävällinen lukija huomasi että tekstini Maahanmuuttajien työllistyminen ja sosiaalietuudet on julkaistu Kokomuuksen Nykypäivä -lehdessä 20.3.2009 (sivu 21)! Jostain kumman syystä tekstiä on minulta kysymättä editoitu ja kirjoittajaksi on virheellisesti merkitty valtiotieteen ja tekniikan ylioppilas Thomas Brand Lappeenrannasta. Lukija informoin Nykypäivän toimituksen ja minut asiasta. Minä huomasin muutama viikko sitten saapuneen sähköpostin vasta nyt.

Merkitsin artikkeliin vihreällä Brandin omat tuotokset. Muut erot tekstien välillä muodostuvat yksittäisten sanojen muutoksista sekä tekstin pienestä tiivistämisestä. En tiedä onko muokkaukset tehnyt Brand mahdollisesti peittelläkseen plagiointiaan, vai ovatko muutokset Nykypäivän toimituksen tekemiä.

Muilta osin teksti on minun tuottamaani tai kääntämääni. Erityisen huvittava on Brandin "(käännös omani)" merkintä minun tekemäni käännöksen alla.
Sanotaan että kopiointi on imartelun korkein aste, joten olen hyvin imarreltu.

Tunnisteet:

23.6.09

Ulkomaalaisten rikollisuus vuonna 2008

Julkaisin kesällä 2006 tekstin otsikolla Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa. Tekstin oleellinen sisältö oli taulukko jossa vertailin eri ulkomaalaisryhmien todennäköisyyttä joutua rikoksesta epäillyksi. Koska kyseinen teksti edelleenkin herättää kohtuullista mielenkiintoa, tuntuu mielekkäältä päivittää tietoa. Taulukkohan perustui vuoden 2005 rikostilastoihin. Alla siis sama taulukko samalla metodologialla laskettuna vuoden 2008 tilastojen pohjalta laskettuna:
Muutokset vuoden 2005 tilanteeseen eivät ole kovin suuria. Ulkomaalaiset näyttävät edelleen syyllistyvän vakavaan rikollisuuteen selvästi enemmän kuin suomalaiset. Merkittävimmät ongelmat näyttävät edelleenkin keskittyvän somalialaisiin, turkkilaisiin ja irakilaisiin. Näiden maiden kansalaiset tekevät 6-14 kertaa enemmän rikoksia kuin suomalaiset. Saksalaiset vastaavat likimain kantaväestöä ja lähinaapureidemme Viron, Venäjän ja Ruotsin kansalaiset ovat jonkin verran suomalaisia rikosalttiimpia.

Koska väestötietona on maassa asuvat ulkomaalaiset, rumentavat Suomessa vain käymässä olevat rikolliset suhteettomasti naapurimaiden kansalaisten tilastoja. Näistä maista käydään todennäköisesti melko paljon 'keikoilla' Suomessa, joten näiden maiden Suomessa asuvien kansalaisten rikollisuus ei välttämättä ole aivan taulukon osoittamalla tasolla. Somalialaisten, turkkilaisten, vietnamilaisten ja irakilaisten osalta tällaista turismirikollisuutta ei todennäköisesti kovin paljoa ole. Saksalaisten rikollisuutta on vaikea tulkita. Vuonna 2005 saksalaiset syyllistyivät vielä suomalaisia vähemmän rikollisuuteen, mutta nyt suhteellinen rikollisuus on noussut suomalaisia hiukan korkeammalle tasolle. Toisaalta saksalaisten tekemien rikosten absoluuttinen määrä on niin alhainen, että kyseessä voi olla tilastollinen hajonta.

Tunnisteet: