2.9.09

Miksi palkoissa on eroja?

Palkoissa on eroja työn vaativuuden mukaan. Tilastokeskuksen mukaan asiantuntijalle maksetaan 2776 euroa kuussa, kun palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöille maksetaan vain 2048 euroa kuussa. Johtajille ja ylemmille virkamiehille maksetaan 4788 euroa kuussa kun prosessi- ja kuljetustyöntekijöille maksetaan 2524 euroa kuussa. Vastaavasti 30-34 vuotiaalle perusasteen opinnot suorittaneelle maksetaan 2436 euroa kuussa, kun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle ikätoverille maksetaan 3393 euroa kuussa.

Miksi? Helppo selitys on, että vaativiin työtehtäviin edellytetään pitkää kouluttautumista ja kouluttautumisen vaatima ajankäyttö kompensoidaan paremmalla palkalla. Mutta palkoissa on eroa koulutuksen huomioimisen jälkeenkin. Uusitalon tutkimuksen mukaan vuoden lisäkouluttautuminen nostaa palkkaa lähes 10%, senkin jälkeen kun erilaiset taustamuuttujat on kontrolloitu.

On siis niin että vaativiin töihin sijoittumisella saa ylituottoa. Selityksenä on tietysti se, että vaativiin töihin pystyviä ihmisiä on vain vähän, jolloin heistä on kova kilpailu kun taas helppoihin töihin on tarjokkaita yllin kyllin, jolloin työnantaja pääsee sanelemaan palkkatason.

Korollaari tästä on, että ihmisten välillä on lahjakkuuseroja. Jos ei lahjakkuuseroja olisi, hakeutuisivat matalapalkkaiset ihmiset hyväpalkkaisiin töihin ja kysynnän ja tarjonnan lait poistaisivat palkkaerot.

Tunnisteet: ,