30.12.05

Sananvapaus Euroopassa

Joitakin tahoja on mahdotonta parodioida - he tekevät sen itse. Aiheesta on kirjoittanut mm. Pikkupoika, Emppula, Ellilä, Vera ja Särelä . Kiistellyt kuvat ovat aivan viattomia, enkä näe mitään syytä lähteä pyytelemään anteeksi keneltäkään. Mikäli Isesco tosiaan ryhtyy saartotoimiin Tanskaa vastaan, pitäisi EU:n mielestäni yhteisrintamana lähteä tukemaan Tanskaa ja kohdistaa vastaavia painostustoimenpiteitä Isescon jäsenmaita kohtaan.

22.12.05

Joulusurffattavaa

Epäilen että joulun aika on blogirintamalla hiljaista. Itse lähden joulun viettoon tänään, enkä varmaankaan päivitä blogiani ennen ensi viikon loppua. Monilla muillakin lienee hiljaista. Mikäli välipäivien kinkunsulattelun lomassa kaipaa mukavaa surffattavaa niin suosittelen:

Linko - suomalaisin voimin kaivettuja mielenkiintoisia löytöjä.
Digg - teknkologiaan painottuva nopeasti päivittyvä linkkikokoelma
Google Earth - maailma satelliitista nähtynä

Hyvää joulua!

20.12.05

A-pisteen rimanalitus

A-piste jatkoi sitten valitsemallaan linjalla. Eilen lähetetty pätkä Tarja Halosesta oli jotakuinkin yhtä huono ja parjaava kuin vastaavat esittelyt Matti Vanhasesta ja Sauli Niinistöstäkin. En aivan ymmärrä mikä on tällaisten ohjelmien tarkoitus. Ohjelma ei millään tapaa valottanut ehdokkaan mielipiteitä tai kykyä viedä ajatuksiaan käytäntöön. Puhdas persoonaan käyvä hyökkäys tuntuisi antavan äänestäjälle harvinaisen vähän lisäeväitä äänestyspäätökseen, kun jo nyt ehdokkaan imago ja persoona ovat aivan ylikorostuneita.

Halosestakin olisi varmasti löytynyt paljon nyt esitettyä nasevampaa kritiikin aihetta paneutumalla Halosen mielipiteisiin ja äänestyskäytökseen ennen hänen ulkominsiterikauttaan. Nyt keskityttiin Halosen väitettyyn huonoon käytökseen, jota todisteltiin ulkoministeriön virkamiesten nimettömillä ”ilmiannoilla”.

13.12.05

Irakilaiset uskovat tulevaisuuteen

Mitä mieltä Irakilaiset ovat maansa tilasta, tulevaisuudesta ja miehitysjoukoista? Vastauksen antaa National Survey of Iraq. Tiedot ovat marraskuulta 2005.

70,1 prosenttia on sitä mieltä että asiat ovat yhtä hyvin tai paremmin kuin ennen sotaa.
64,2 prosenttia on sitä mieltä että heidän elämänsä tulee olemaan paremmalla tolalla vuoden kuluttua.
46,2 prosenttia on sitä mieltä että Irakin miehitys oli oikein.
68,6 prosenttia uskoo että Irakilla menee vuoden kuluttua paremmin kuin nyt.
33,3 prosenttia on sitä mieltä että turvallisuus on parasta mitä Irakille voi tapahtua seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Vain 5,7 prosenttia pitää miehitysjoukkojen poistumista parhaan asiana.
90,3% uskoo että heidän mainitsemansa paras mahdollinen asia toteutuu.

Minusta vastaukset antavat hyvin positiivisen kuvan maan tilanteesta. Irakilaiset uskovat tulevaisuuteen. Heidän mielestään maa on kehittymässä oikeaan suuntaan, eivätkä he haikaile mennyttä.

Tunnisteet:

8.12.05

SAK ajaa omaa etuaan

Adolph Berle ja Gardiner Means pohtivat klassikkoteoksessaan vuodelta 1932 ”The Modern Corporation and Private Property” omistamisen ja kontrollin erottamisen tuomia ongelmia. Omistajan ongelmana on saada yritysjohto toimimaan päämiehen etujen mukaisesti. Tämä ns. agenttiongelma (päämies vs. agentti) on yksi nykyaikaisen taloustieteen keskeisiä kysymyksiä.

Yleinen ratkaisu agenttiongelmiin on toimiva insentiivijärjestelmä. Maailma on pullollaan hyvin toimivia insentiivijärjestelmiä joita pidämme itsestäänselvyyksinä. Esimerkkejä insentiivijärjestelmistä on esimerkiksi palkka jota maksetaan jotta työntekijä tekisi työtä, sakot tai vapausrangaistus joilla pyritään estämään rikollista toimintaa, taikka alkoholin verotus jolla pyritään vähentämään alkoholin kulutusta.

Joissain asioissa insentiivijärjestelmää ei kuitenkaan haluta tai osata nähdä, vaikka kyseessä on selvästikin samankaltainen palkitsemisen tai rankaisemisen mekanismi. Esimerkkinä olkoon vaikkapa ansiotulojen verotus. On ilmeistä, että työn tekeminen lisääntyy, mikäli sen verotusta vähennetään. Jostain syystä tämä mekanismi ei juurikaan poliitikkojen puheessa tule esiin.

Vastaavasti on ilmeistä, että työpaikkoja syntyy sitä enemmän mitä helpommaksi ja halvemmaksi ihmisen palkkaaminen tehdään. AY-liikkeen tavoitteena ei ilmeisesti kuitenkaan ole luoda Suomeen työpaikkoja, vaan hankkia lisää jäseniä. Näin voisi päätellä selvitysmies Kirsti Palanko-Laakan raportista.

Palanko-Laaka on SAK:n entinen työympäristöosaston johtaja joka on esittänyt työministeri Filatovin (sd.) tilaamassa selvityksessä (itse raporttia ei ole julkaistu, ainoastaan siihne viittaavia uutisia ja lausuntoja) voimakkaita toimia määräaikaisuuden vähentämiseksi. Minun on vaikea nähdä miten työllisyys lisääntyisi työllistämistä vaikeuttamalla. Käytännössä määräaikaisten työpaikkojen hävittäminen johtaisi siihen, että osa määräaikaisista jäisi lopullisesti työttömiksi ja osa saisi vakituisen työpaikan. Työllisyys siis heikentyisi, mutta SAK:n ja muiden ammattijärjestöjen jäsenmäärät kasvaisivat. Määräaikaiset ovat nimittäin vakinaisiin verrattuna heikosti järjestäytyneitä. Palanko-Laakan ehdotukset onkin nähtävä SAK:n jäsenhankintakampanjana.

"Bush valehteli"

Norman Podhoretz kumoaa vasemmistopiireissä suositun "Bush valehteli" meemin. Tosiasiassa Bushin perustelut Irakin sodalle perustuivat luotettavina pidettyihin tiedustelutietoihin. Bushin hallinto ei vastoin syytöksiä myöskään ollut painostanut tiedustelupalveluita. Bushin poliittiset vastustajat jotka nyt syyttävät Bushia valehtelusta olivat tiedustelutiedon kanssa samaa mieltä. Myön ne eurooppalaiset valtiot jotka myöhemmin vastustivat sotaa ja jotka ovat kritisoineet Bushin hallinnon politiikkaa olivat yhtä mieltä siitä, että Irakilla on joukkotuhoaseita.

Sen sijaan vasemmiston lemmikki, entinen suurlähettilä Joseph Wilson on jäänyt toistuvasti kiinni valehtelusta.

Tunnisteet:

Rahkosen ontuva logiikka

SDP:n kansanedustaja Susanna Rahkonen demonstroi ontuvaa logiikkaa Uutispäivä Demarissa 30.11:tta. Rahkonen vaatii paluuta pohjoismaiseen malliin, eli julkisen sektorin kasvattamista. Rahkonen haluaisi palkata jopa 20 000 ihmistä töihin mm. päivähoito-, neuvola- ja koulujärjestelmiin. Tekemätöntä työtä kuulemma löytyy varmasti.

Perustelut ovat erikoisia. Verotuksen alentaminen on kuulemma kallis tapa työllistää: "Veronalennuksista vain 10 prosenttia palautuu takaisin työpaikkojen muodossa." Suojatyöpaikkojen luominen julkiselle sektorille on sen sijaan tehokasta: "... palkansaajat käyttäisivät tuloistaan suurimman osan kulutukseen. Lisäksi suuri osa kulutukseen käytetyistä menoista menisi ostettujen tavaroiden ja palveluiden työpalkkoihin. Vaikutus on sitä positiivisempi, mitä suurempi osa palkatuista olisi ollut aiemmin työttöminä. Nyt he maksaisivat veroja ja valtion verotulot lisääntyisivät. Verotuloista voitaisiin kattaa otetun lainan vuosikorko sekä myös lyhentää lainaa. Samalla säästettäisiin työttömyys- ja toimeentulotukimenoissa. Lopputulos olisi valtiontaloudelle positiivinen."

Veronalennuksilla kansalaisille palautettu raha siis Rahkosen mukaan mystisesti katoaa kansantaloudesta, kun taas julkisen sektorin palkkoina annettu raha tuottaa jopa palkkakuluja enemmän verotuloja!

Suosittelen Rahkoselle kansantalouden peruskurssia.

Tunnisteet: