30.12.08

Maahanmuutosta

Tilastokeskus julkaisi tänään ennusteen väkiluvusta vuoden 2008 lopussa. Väestönkasvu on suurinta 16 vuoteen, johtuen ensisijassa itsenäisyyden ajan voimakkaimmasta maahanmuutosta. Edellinen ennätys on vuodelta 2007, eli elämme poikkeuksellisen voimakkaan maahanmuuton aikaa.

Maahanmuutto näkyy tietysti ulkomailla syntyneiden määrän kasvuna. Vuoden 2007 lopussa ulkomailla syntyneitä asui Suomessa noin 200 000 (Lähde: StatFin), joista valtaosa on euroopassa syntyneitä. Nopeiten kasvavat ryhmät tulevat kuitenkin Aasiasta ja Afrikasta, ja maahanmuuttokeskustelu onkin viime aikoina paljolti keskittynyt näihin ryhmiin ja niiden sosiaalisiin ongelmiin.
Afrikassa syntyneiden määrä on lähes kymmenkertaistunut ja Aasiassa syntyneiden viisinkertaistunut 90-luvun alkuun verrattuna. Viime vuosina on nopein kasvu kohdistunut nimenomaan Aasiassa syntyneisiin, joita oli vuoden 2007 lopussa jo 36 000. Suurimmat aasialaisryhmät ovat kiinalaiset, irakilaiset, thaimaalaiset, vietnamilaiset ja iranilaiset. Lukumääräisesti suurimmat kasvut ovat viime vuosina olleet kiinalaisissa ja thaimaalaisissa, joiden määrä on vuosittain kasvanut noin 500:lla.
Afrikassa syntyneiden määrä on myös kasvanut nopeasti. Ylivoimaisesti suurin afrikkalaisryhmä on somalit, joita oli vuoden 2007 lopussa lähes 6000. Somalit ovat myös määrällisesti nopeasti kasvava ryhmä: somalien määrä kasvoi noin 500:lla vuodesta 2006 vuoteen 2007.

Maahanmuutto on merkittävä sosiaalinen ja poliittinen ilmiö, jota on syytä tarkastella kriittisesti.

Tunnisteet:

3.12.08

Pajunen maahanmuutosta

Ylipormestari Jussi Pajunen kirjoittaa maahanmuutosta kriittisesti. On hyvä että yhteiskunnallisesti arvostetut ihmiset ottavat osaa keskusteluun, jottei joidenkin tahojen yritykset marginalisoida keskustelu ja leimata kaikki maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat ihmiset rasisteiksi onnistuisi.

Tunnisteet:

1.12.08

Oppimismenestyksen sukupuolierot

Machin ja Pekkarinen ovat julkaisseet Science-lehdessä artikkelin ("Global Sex Differences in Test Score Variability"), jonka mukaan poikien oppimisessa testitulosten hajonta on suurempaa kuin tyttöjen testitulosten hajonta miltei kaikissa PISA-tutkimukseen osallistuneissa maissa. Lisäksi keskimäärin tytöt suoriutuvat huomattavasti paremmin kuin pojat lukemista mittavissa testeissä, kun taas pojat olivat keskimäärin hieman parempia matemaattisissa testeissä.

Tuloksissa ei ole mitään uutta tai yllättävää, mutta ilmeisesti tämä on ensimmäinen kansainvälinen edustavilla otoksilla tehty tutkimus aiheesta.

Tunnisteet: ,