13.3.09

Maahanmuuttajien työllistyminen ja sosiaalietuudet

Matti Sarvimäen neljästä esseestä koostuva väitöskirja on julkaistu VATT:n julkaisusarjassa. Työn kolmas essee ”Assimilation to a Welfare State: Labor Market Performance and Use of Social Benefits by Immigrants to Finland” käsittelee otsikkonsa mukaisesti maahanmuuttajien työllistymistä ja sosiaaliturvan käyttöä. Työ on tietääkseni perusteellisin Suomessa toteutettu tutkimus aiheesta ja antaa paljon eväitä viime aikoina velloneeseen maahanmuuttokeskusteluun.
Maahanmuuton väitetyn kansantaloudellisen tuottavuuden kannalta tutkimuksen tulokset ovat melko murheellisia. Käännökset englanninkielisestä alkutekstistä ovat omiani.

Tulokset paljastavat dramaattisen eron lähiaikoina saapuneiden maahanmuuttajien ja kantaväestön tulojen välillä. Estimaattien mukaan OECD-maiden ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajien ansiot ovat vain 20% (miehet) tai 8% (naiset) vastaavien kanta-asukkaiden ansioista ensimmäisen kokonaisen Suomessa asutun vuoden aikana. Vastaavat luvut OECD-maista tulleille maahanmuuttajille ovat 65% (miehet) ja 46% (naiset). … nämä erot näyttävät olevan korkeimmat kirjallisuudessa havaitut.
Johtuuko heikko tulotaso siitä, että ensimmäisen vuoden aikana keskitytään Suomessa tarvittavien taitojen opetteluun, vai siitä että Suomeen valikoituu vääriä maahanmuuttajia?
Estimaatin mukaan OECD:n ulkopuolelta tulevien pitkäaikaisten siirtolaisten tulot nousevat pökerryttävät 340% (miehet) ja 870% (naiset) ensimmäisten 15 vuoden aikana. OECD-maista tulevien maahanmuuttajien tulot nousevat noin 50% samalla ajanjaksolla, kun taas väliaikaisten maahanmuutajien tulot pysyvät lähes muuttumattomina. Kuitenkin ainoastaan OECD-maista tulevien miesten tuloero kantaväestöön katoaa. … … Vaikuttaa siltä, että työllisyyden kasvu, eikä palkkojen nousu on syynä tuloerojen pienenemiseen.
Palkkaero näyttäisi olevan yhdistelmä eri selityksistä. Palkkaeron pieneneminen ajan myötä puoltaa käsitystä, että maahanmuuttajat sopeutuvat suomalaisiin oloihin ajan kuluessa ja heidän työllistymisensä paranee. Toisaalta useimpien maahanmuuttajaryhmien osalta tuloerot ovat pysyviä. Koska palkakerot ovat merkittäviä ja pysyviä, maksavat maahanmuuttajat vähemmän veroja ja osallistuvat siis yhteiskunnan palveluiden ylläpitoon pienemmällä osuudella kuin kantaväestöön kuuluvat asukkaat.
Näiden tulosten perusteella voisi odottaa, että maahanmuuttajat saavat enemmän sosiaalietuuksia kuin vastaavat kanta-asukkaat, ja että tämä ero pienenee kun maahanmuuttajien tulot nousevat ajan kuluessa. … … Saapuessaan OECD:n ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat saavat yli kaksinkertaisesti etuja vastaaviin kantaväestön kotitalouksiin verrattuna. Vaikka ero pienenee ajan myötä ero vaikuttaa pysyvältä. Yllättäen kuitenkin OECD-maista tulevien maahanmuuttajien kotitaloudet saavat saman verran sosiaalietuuksia kuin kantaväestön kotitaloudet koko tarkastelujakson ajan.
Paitsi että maahanmuuttajat maksavat vähemmän veroja, he myös käyttävät enemmän sosiaalietuuksia. Erityisesti OECD-maiden ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat saavat paljon sosiaalietuuksia. Nettohyöty maahanmuuttajista on siis vähäinen tai negatiivinen.
Tulokset osoittavat, että maahanmuuttajien tuotto Suomelle on parhaimmillaankin vaatimaton ... ... Tavallaan tulokset eivät ole yllättäviä kun ottaa huomioon, että tutkin maata joka on ottanut vastaan lähinnä ei-taloudellisin perustein saapuvia maahanmuuttajia.

Tunnisteet: ,

3 Comments:

At keskiviikkona, toukokuuta 20, 2009, Anonymous Anonyymi said...

ON SE JULKEAA,KUN SUOMEN OMAT,SODANKÄYNEET KANSALAISET,JÄÄVÄT NÄLKÄKUOLEMAAN,KUN KAIKILLE MAAHAANMUUTTAJILLE JA ROMAANEILLE ANNETAAN KAIKKI ILMAISEKSI.ASUNTO,TV,KÄNNY,RUOKA.KOSKAS OMA SUOMALAINEN SAA JOTAIN APUA,JOS EI SATU OLEE RIKAS.SUOMEN YHTEISKUNTA MENEE IHAN TAKAPEROISRSTI.OISPA,KEKKONEN,JÄRKIMIES,VIELÄ VALLASSA.HALLITUKSEN PITÄÄ MENNÄ VIELÄ HIEKKALAATIKOLLE,KAKKUJEN TEKOON.R

 
At torstaina, heinäkuuta 23, 2009, Anonymous Anonyymi said...

Hyvä informatiivinen kirjoitus tärkeästä aiheesta! Sopisi Jyrki -pojankin lukea ja miettiä vähän asioita ja varsinkin, kun kirjoituksesi on vielä blagioitu ihan kokoomuksen omaan lehteen. :)

Terv. Freeman

 
At maanantaina, joulukuuta 07, 2009, Blogger Tommi said...

On se julkeaa, kun ihmiset maailmalla kuolee nälkään, sotaan, vainoihin ja ns. perustauteihin, kun täällä suomessa meillä on varaa itkeä suuremman HD-telkkarin perään taikka surkutella, kun ei meidän Kimi-parka ei formuloissa pärjää. Ja sen sodan käyneet ihmiset, kuten ispoisäni, taisteli vapauden, ei vain Suomen vapauden puolesta. Jos sitä ei ymmärrä, niin voiko sitä voitoksi kutsua.

 

Lähetä kommentti

<< Home