1.12.08

Oppimismenestyksen sukupuolierot

Machin ja Pekkarinen ovat julkaisseet Science-lehdessä artikkelin ("Global Sex Differences in Test Score Variability"), jonka mukaan poikien oppimisessa testitulosten hajonta on suurempaa kuin tyttöjen testitulosten hajonta miltei kaikissa PISA-tutkimukseen osallistuneissa maissa. Lisäksi keskimäärin tytöt suoriutuvat huomattavasti paremmin kuin pojat lukemista mittavissa testeissä, kun taas pojat olivat keskimäärin hieman parempia matemaattisissa testeissä.

Tuloksissa ei ole mitään uutta tai yllättävää, mutta ilmeisesti tämä on ensimmäinen kansainvälinen edustavilla otoksilla tehty tutkimus aiheesta.

Tunnisteet: ,