20.11.06

Panulle

Panu oli nähtävästi tehnyt henkilöhyökkäyksen toukokuussa. Suoraan hän ei palstaani mainitse, ehkäpä nimenomaan sen vuoksi, että näin hyökkäyksen kohde ei huomaa hyökkäystä, eikä pysty vastaamaan siihen. Tässä hän onnistuikin mainiosti, sillä törmäsin juttuun vasta nyt.

Panun omiin teeseihin en tässä ota kantaa, mutta siltä osin kun hän pistää sanoja minun suuhuni lienee pari täsmennystä paikallaan. Toisin kuin Panu väittää, en vaadi poikien koulunkäynnin tukemista affirmative action –tyyppisillä toimilla. En myöskään, toisin kuin Panu väittää, ole libertaristi, ainakaan Panun tarkoittamassa mielessä. Tämä käy hyvin ilmi kirjoituksestani ”Minusta on tullut konservatiivi”. Panu tuntuu myös kuvittelevan, että kirjoitukseni rotujen älykkyyseroista ja tyttöjen ja poikien koulumenestyksistä olisivat jotenkin keskenään ristiriitaisia. Tässä Panu on väärässä. Rotujen älykkyyserot ovat mitattua faktaa. Tyttöjen ja poikien koulumenestyserot ovat mitattua faktaa. Syyt näille eroille ovat sen sijaan toistaiseksi kiistanalaisia. Sekä puhtaasti biologinen, että puhtaasti ympäristösyistä johtuva selitys on mahdollinen. Minä en kirjoituksissani ole ottanut kantaa siihen kumpi selitysmalli on oikea. Totean kyllä sen, että tyttöjen ja poikien osalta ei ole olemassa todistusaineistoa joka puoltaisi biologista selitysmallia keskiarvojen erotuksen osalta.

Tyttöjen ja poikien välinen ero koulumenestyksessä on muuten kiinnostava esimerkki yhteiskunnallisessa keskustelussa esiintyvästä kaksoisstandardista. Vallitsevassa diskurssissa miesten ja naisten väliset tilastolliset erot johtuvat naisten alistetusta asemasta, mikäli erotus on sellainen että naisten asema on miehiä heikompi. Ajatusta, että ero voisi johtua biologisista eroavuuksista sukupuolten välillä, pidetään automaattisesti taantumuksellisena ja tuomittavana. Mikäli miesten asema on heikompi, ei ero vallitsevassa diskurssissa johdukaan sorrosta, vaan vaihtoehtoisesti joko biologiasta tai ”miesten omasta tyhmyydestä”, mitä tämä sitten tarkoittaakin.