10.10.06

Sähköfarssi


Julkisen vallan interventiot markkinoille aiheuttavat aina vääristymiä. Joissakin tilanteissa interventiolla saavutettavat edut ehkä ylittävät vääristymien haitat, mutta vääristymät ovat joka tapauksessa olemassa. Ilmeisimpiä vääristymät ovat sellaisilla markkinoilla joilla valtion säätelevä rooli on suurin ja joilla säätely on juuri muuttunut. Muutos tuo vääristymät esiin, koska muutokset vaikuttavat suoraan yksittäisten yritysten suhteelliseen kilpailukykyyn. Toiset voittavat ja toiset häviävät. Sähköntuotanto yksi tällainen muuttuneen sääntelyn ala jolla säätely on lisäksi voimakasta.

Sähköntuotannossa merkittävä muutos on päästökauppa. Päästökaupan tavoitteena on hinnoitella hiilidioksidipäästöt ja tätä kautta ohjata tuotantoa vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan suuntaan. Päästökauppa johtaa hiilellä ja maakaasulla tuotetun sähkön tuotantokustannusten voimakkaaseen nousuun, samalla kun vedellä ja ydinvoimalla tuotetun sähkön tuotantokustannukset pysyvät muuttumattomina. Koska hiilellä ja maakaasulla tuotettu sähkö on tähänkin asti ollut muuttuvien kustannustensa osalta kalleinta, on sähkön markkinahinta muodostunut näiden yksiköiden kustannustason mukaan. Päästökauppa on siis nostanut sähkön markkinahintaa ja samalla nostanut voimakkaasti ydin- ja vesivoiman tuottajien kannattavuutta. Suurin voittaja on ollut Fortum, jolla on eniten ydin- ja vesivoimakapasiteettia. Maksajina ovat sähkön käyttäjät eli kuluttajat sekä teollisuus siltä osin kuin se ei ole itse edunsaajana sähköntuotantoyhtiöiden osakkaana.

Huvittavaa tässä sähkökeskustelussa on se, miten poliitikot käyttäytyvät aivan kuin tämä olisi tapahtunut yllätyksenä ja se että itsestäänselvyyksien toteamiseen tarvitaan selvitysmies. Se että päästöoikeuksien hintataso tulee nousemaan yli 20 euroon hiilidioksiditonnilta ja että sähkön hinta tulee nousemaan ja että voimayhtiöt tulevat voittamaan ja kuluttajat häviämään on ollut koko ajan tiedossa. Tämä asia kerrotaan jo päästökauppaa valmistelleissa komission selvityksissä vuosituhannen alussa. Se että Fortumin kannattavuus tulee nousemaan voimakkaasti ellei asialle tehdä mitään on ollut kaikkien asiaan perehtyneiden pääteltävissä ainakin vuodesta 2001 alkaen.

Tunnisteet: ,