27.9.06

Budjetti 2007

Valtiovarainministeriön sivulta löytyy vuoden 2007 talousarvioesitys, eli budjettina yleisemmin tunnettu asiakirja. Samalta sivulta löytyy myös budjettikatsaus, joka on mielenkiintoista luettavaa. Pari poimintaa:

Sivu 2:

1) Sekä hallitus että pääoppositiopuolueet ovat olleet liikuttavan yksimielisiä siitä, että nyt veroja on alennettu niin reippaasti, että vuonna 2007 ei merkittäville veronalennuksille ole tarvetta. Taulukosta käy kuitenkin ilmi, että verojen ja sosiaaliturvamaksujen osuus BKT:stä on lähestulkoon muuttumaton. Vuodesta 2003 ne ovat laskeneet kokonaista 0,9 prosenttiyksikköä, eli 0,225 prosenttiyksikköä vuodessa. Vahvasta noususuhdanteesta huolimatta verotusta ei siis ole pystytty keventämään lainkaan.

2) Elämme vahvaa nousukautta. Nousukaudella julkista velkaa pitäisi pystyä pienentämään, koska laskukaudella se ei ainakaan onnistu. Kuitenkin julkinen velka absoluuttiseti mitattuna kasvaa. Kansantalouden kasvu sentään pienentää velan BKT-osuutta.

Sivu 9:

Sosiaaliturvamaksut ovat hiipineet isoksi tuloluokaksi julkisyhteisöjen tilinpidossa. Jo liki 23 prosenttia tuloista tulee niistä. Ainoastaan tulo- ja varallisuusverot (34%) ja arvonlisä- ja muut välittömät verot (27%) ovat suurempia. Verokeskustelun ohjaaminen tuloveroon lienee tarkoitushakuista. Muita maksuja voi korotella julkisuudelta piilossa.

Sivu 14:

Palkkatulon veroaste on hiljakseen laskenut vuodesta 1994 lähtien. Muut verot ovat ilmeisestikin nousseet vastaavasti koska kokonaisveroaste on lähestulkoon muuttumaton.

Sivu 15:

Huoltosuhde, eli lasten ja vanhempien määrän suhde työikäiseen väestöön heikentyy voimakkaasti vuodesta 2010 lähtien. Veikkaan että tämä tulee heijastumaan moniin asioihin. Sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut nousevat. Hoivapalvelujen tuotanto tulee kriisiytymään. Jo luvattuja etuuksia (eläkkeet, sairaan- ja vanhustenhoitopalvelut, jne) tullaan heikentämään. Luulen että hoitopalveluihin tulee entistä enemmän tarveharkintaa. Voi olla, että tulevaisuudessa julkisin varoin kustannettua hoitoa ei saa, mikäli yksityisen puolen palveluihin on varaa. Yksi veroprogression muoto tämäkin. Kun reaalitaloudellinen fakta on, että yhä pienempi osa tekee työtä, ei arjen ongelmiin voi löytyä ratkaisua edes hyvällä finanssitaloudella.

Tunnisteet: