21.9.05

Koulujärjestelmä sortaa miehiä

Tytöillä on poikia paremmat arvosanat jo peruskoulussa. Ero tyttöjen hyväksi tosin katoaa kun verrataan standardoitujen kokeiden tuloksia. Yhdeksännen luokan keväällä järjestettävässä MAOL:n tasokokeessa tyttöjen ja poikien arvosanat ovat tilastollisesti katsoen identtiset. Samoin laajassa kansainvälisessä 15-vuotiaiden osaamista tutkivassa PISA-raportissa erot suomalaisten tyttöjen ja poikien välisessä osaamisessa ovat melko pieniä. Pojat osaavat paremmin matematiikkaa kun taas tytöt ovat etevämpiä lukemisessa. Tyttöjen paremmat arvosanat eivät siis perustu eroihin osaamisessa, vaan opettajien vinoutuneeseen arvosteluun.

Korkeakouluopintoihin suuntautumisessa sukupuolten välillä on merkittävä ero. Nykyisin tyttöjä on noin 58% lukiolaisista. Uusista korkeakouluopiskelijoista noin 56% on tyttöjä. Olettaen, että tytöt ja pojat ovat yhtä soveltuvia opin tielle, tytön todennäköisyys saada akateemista opetusta on 27 prosenttia korkeampi kuin yhtä pätevän pojan.

Mitään biologista syytä tyttöjen parempaan menestykseen ei ole, mieluummin päinvastoin. Tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien ÄO:t ovat keskimäärin samat. Osaamisprofiileissa pieniä keskimääräisiä eroja on. Useiden tutkimusten mukaan tytöt ovat parempia kielellisessä osaamisessa kun taas pojat ovat parempia kolmiulotteisessa hahmottamisessa ja matematiikassa. Itse asiassa on vielä niin, että poikien tulosten keskihajonta on suurempi kuin tyttöjen, joten vaikka osaavimmassa 50 prosentissa tyttöjä ja poikia olisi yhtä paljon, niin osaavimmassa viidessä prosentissa poikia on jo selvästi tyttöjä enemmän. Näiden tutkimusten valossa korkeakouluissa ja erityisesti tohtoriohjelmissa pitäisi olla selvä miesenemmistö. Toisin kuitenkin on.

Merkittävä ”poikapotentiaali” menetetään kun poikakielteinen peruskoulu työntää liian monta poikaa ulos korkeakouluopinnoista. Tämä porukka, josta voisi tulla osaavaa työvoimaa, on vaarassa syrjäytyä. Samaan aikaan koulutusresurssit suunnataan tyttöihin joista suuri osa suuntautuu humanististen alojen opintoihin. Poliittinen itsemurha olisi myös nostaa esiin se fakta, että koska akateemisesti koulutetuista tytöistäkin suuri osa jää äitiys- ja hoitovapaille, tuottavat tyttöihin suunnatut koulutusinvestoinnit yhteiskunnalle vähemmän kuin poikiin suunnatut.

Tunnisteet:

1 Comments:

At keskiviikkona, huhtikuuta 19, 2006, Blogger Miikka said...

En tiedä sitten kuinka totta moiset uutiset ovat, mutta vähän väliä saa televisiosta kuulla että lapsien menestys koulumaailmassa korreloi nimenomaan äidin koulutustaustaan. Eli tässä mielessä pitkälle koulutetut äidit eivät olisi resurssien haaskausta.

Henkilökohtaisesti voin sanoa, että minulla on ollut tuuria. Olin nimittäin yläasteella jostain mystisestä, minulle koskaan selviämättömästä syystä poikaluokalla. Ei päässyt sukupuolidiskriminointia tapahtumaan tyttöjen hyväksi.

 

Lähetä kommentti

<< Home