12.4.06

Miehet tasa-arvokuopassa

Tasa-arvotyö keskittyy pääosin, tai jopa yksinomaan naisten aseman parantamiseen. Kuitenkin monien tilastojen valossa nimenomaan miehet ovat naisia heikommassa asemassa. Miehet joutuvat naisia todennäköisemmin väkivallan kohteeksi. Erityisen suuri ero on kaikkein vakavimmassa väkivallassa. Henkirikoksen uhreista yli 70 prosenttia on miehiä. Miehet myös joutuvat naisia 17 kertaa todennäköisemmin vankilaan, eli myös yhteiskunnallinen väkivalta kohdistuu miehiin.

Koulujärjestelmä sortaa miehiä. Tytöt saavat koulusta paremmat arvosanat ja kouluttautuvat pidemmälle. Lukiolaisista 58 prosenttia ja uusista korkeakouluopiskelijoista 56 prosenttia on tyttöjä.

Miehet maksavat 62 prosenttia tuloveroista ja eläkevakuutusmaksuista. Vaikka miesten maksamat eläkemaksut ovat noin 60 prosenttia naisten maksamia suuremmat, ovat miesten nostamat eläkkeet vain noin 40 prosenttia suuremmat. Lisäksi naiset nostavat eläkettä noin neljä vuotta miehiä pidempään.

Verotulot päätyvät pääosin naisten taskuihin. Julkisen sektorin työntekijöistä 70 prosenttia on naisia.

Kaiken huipuksi miehet kuolevat keskimäärin 6,7 vuotta naisia nuorempina.

Lähteet: Suomen tilastollinen vuosikirja, Victimization to violence in Finland, Suomen kansallinen eläkestrategiaraportti 2005, EK

Tunnisteet: