7.4.06

Suuri kupla

Pörssikurssit ovat nousseet vuoden 2003 alkupuolen pohjastaan noin 145 prosenttia, mikä vastaa 35 prosentin vuotuista tuottoa. Helsingin pörssin päälistan mediaani PE-luku (osakkeen hinta suhteessa tulokseen) on 20,8. Mikäli nykyinen tulostaso säilyy, saa omistaja tuottoa sijoitukselleen siis vajaat viisi prosenttia (1 /20,8). Mainittakoot että historiallisesti PE-luvut eivät koskaan ole olleet kovin pitkiä aikoja yli 15.

Viimeisen vuoden aikana korkotaso on noussut noin 1,2 prosenttiyksikköä, minkä pitäisi ennemminkin laskea pörssikursseja.

Korkotason nousun pitäisi myös hillitä kotitalouksien velkaantumista ja asuntojen hintakehitystä. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut. Vuoden 2001 alusta kotitalouksien asuntovelat ovat noin kaksinkertaistuneet. Onkohan asuntokannan reaalinen arvo kaksinkertaistunut? Tuskinpa.

Asuntojen hinnat ovat kyllä nousseet hurjaa vauhtia. Asuntojen reaalihinnat ovat nyt jotakuinkin samalla tasolla kuin 80-luvun lopun kiinteistökuplan aikaan. Silloin asuntojen hinnat putosivat 55 prosenttia seuraavien neljän vuoden aikana.Olenkohan yksin luuloileni, kun minusta tuntuu että elämme suuren kuplan aikoja?

Tunnisteet: