28.6.06

Maahanmuutto ja liberalismi

Liberalismin perusajatus on yksilönvapaus. Yksilönvapauteen kuuluu myös vapaus valita asuinmaansa.

Näin ajatellen liberaalin ajatustapaan pitäisi kaiken järjen mukaan kuulua myös mahdollisimman vapaa maahanmuutto. Käytännössä ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että länsimaisiin ainakin suhteellisesti ottaen liberaaleihin maihin on myös rakennettu vahvat sosiaaliset turvaverkot, jotka tekevät näistä maista suhteellisesti ottaen äärimmäisen houkuttelevia nimenomaan alhaisen tuottavuuden ihmisille, eli kehitysmaiden kouluttamattomille massoille. Tilanne jossa maan vanha asujaimisto elättää yhä kasvavaa kurjalistoa ei ymmärrettävästi ole poliittisesti kestävä.

Käytäntö on myös osoittanut, että näiden maahanmuuttajien arvot eivät ole kovin liberaaleja. Maahanmuuttajat siis muuttavat läsnäolollaan uutta kotimaataan epäliberaalimpaan suuntaan. Ääritapauksessa tapahtuu murros jossa maahanmuuton kohdemaa muuttuu maahanmuuttajien lähtömaan kaltaiseksi ja maahanmuuttajien alkuperäiset syyt maahanmuutolle siis katoavat. Paradoksaalisesti siis liberaali demokraattinen yhteiskuntajärjestys ja liberaali maahanmuuttopolitiikka eivät sovi yhteen.

Mitä pienemmäksi valtion rooli putoaa, sitä liberaalimpaa maahanmuuttopolitiikka voi olla. Minarkistisessa valtiossa (l. minimivaltiossa joka keskittyy lähinnä sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen) maahanmuuttopolitiikka voi olla melko liberaalia, koska taloudellista vapaamatkustajamahdollisuutta ei ole. Maahanmuuton rajoittamista minarkiassa voikin perustella lähinnä kulttuurisilla kysymyksillä. Maahanmuuttajat eivät esimerkiksi välttämättä ole yhtä innokkaita ylläpitämään minarkismia kuin maan alkuperäisasukkaat. Perusajatus kuitenkin on, että minarkismi ja liberaali maahanmuuttopolitiikka sopivat varsin hyvin yhteen, kun taas hyvinvointivaltio ja vapaa maahanmuuttopolitiikka sopivat huonosti yhteen.

Paradoksaalisesti poliittiset linjanvedot menevät pääsääntöisesti juuri toisin päin. Yleisvasemmistolaiset ihmiset yleensä kannattavat sekä hyvinvointivaltiota, että ainakin osittain liberaalia siirtolaispolitiikkaa. Monikulttuurisuuden ihannointi kytkeytyy usein yleisvasemmistolaiseen ajatteluun. Oikeistolaiseen markkinatalousajatteluun sen sijaan usein yhdistyy myös negatiivisempi suhtautuminen monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajiin.

Tunnisteet:

1 Comments:

At keskiviikkona, heinäkuuta 05, 2006, Blogger Martin-Éric said...

Suomessa ainakin oikeistolaiset puoluet ovat ainoat jotka aidosti tukevat edes jonkinlaista maahanmuuttoa. Vasemistolaiset puolueet taas kun edustavat ylipäätään huonopalkaiset duunarit estävät maahanmuuttoa varsin tehokkaasti miehittämällä mm. Ulkomaalaisvirastoa ja ulkomaalaispoliisilaitoksia.

 

Lähetä kommentti

<< Home