9.11.09

Metron riskialttius

Metro ei vesivahingon vuoksi tänään toimi Kaisaniemestä länteen. Itse Rautatieaseman metroasema saattaa olla kiinni jopa kuukausia. Satojen tuhansien ihmisten työmatkat vaikeutuvat merkittävästi.

Tällaisia riskejä liittyy kaikkiin keskitettyihin järjestelmiin. Kun järjestelmä menee rikki, ongelmat ovat suuria. Mahdollisia vikokohtia on satoja ja mikä tahansa niistä voi aiheuttaa järjestelmän täydellisen luhistumisen.

Hajautetut järjestelmät sen sijaan jatkavat vikatilanteessakin toimintaa. Esimerkki hajautetusta liikennejärjestelmästä on auto. Vaikka vesijohtoputken rikkoutuminen estäisi liikenteen Kaivokadulla ei työmatkaliikenteella aiheutuisi suurempaa haittaa. Edes Suomen vilkkaimmin liikennöidyn tien, Länsiväylän, rikkoutuminen ei aiheuttaisi kovin suuria ongelmia. Tästä meillä on itse asiassa kokemustakin, kun muutama vuosi sitten Finnoojoen ylittävä silta sortui Suomenojalla kohdalla. Liikenteelle aiheutuva haitta oli käytännössä nopeusrajoituksen pudottaminen sadasta kahdeksaankymmeneen kilometriin tunnissa ja sitten korjaustöiden aikana kuutenkymppiin.