4.1.07

Kuolema korjaa satoaan

Vuosittain kuolee vajaat 50.000 ihmistä. Me kaikki kuolemme joskus, eli kuolleisuus on sata prosenttia. Yleensä nuoren ihmisen kuolemaa pidetään ikävämpänä kuin vanhan. Tämä on loogista – nuoren kuollessa menetetään enemmän potentiaalisia elinvuosia. Mikä kuolinsyy sitten aiheuttaa eniten elinvuosien menetyksiä? Tunnetusti syöpä sekä sydän- ja vererkiertoelinten sairaudet ovat yleisimpiä kuolinsyitä, mutta toisaalta ne korjaavat lähinnä vanhoja ihmisiä.

Menetetyissä elinvuosissa erilaiset tapaturmat ovat merkittävämpi tekijä. Eri tapaturmaluokista ylivoimaisesti puhutuin on liikenneonnettomuudet (l. maakuljetustapaturmat). Nämä ovat kuitenkin varsin pieni kuolleisuuden aiheuttaja. Muut tapaturmat, jotka tyypillisimmin ovat putoamisia ja kaatumisia, ovat yleisin tapaturmaisen kuoleman aiheuttaja. Toinen merkittävä ryhmä on itsemurhat. Ryhmästä muut ulkoiset syyt löytyvät mm. väkivaltarikokset, jotka siis kokonaiskuolleisuuden kannalta ovat käytännössä merkityksettömiä.

Toinen tilasto samasta lähteestä kertoo meille alkoholin aiheuttamat kuolemantapaukset. Alkoholi aiheuttaa yhteensä noin 40.000 elinvuoden menetykset. Nämä sijoittuvat yllä olevassa graafissa suurelta osin ruuansulatuselinten sairauksiin (kirroosi) loppujen tapausten ollessa esimerkiksi akuutteja alkoholimyrkytyksiä.* Graafeissa on oletettu, että "tavoite-elinikä" on 75 vuotta. Mikäli kuolema on tapahtunut aiemmin, on tämä laskettu menetetyksi elinvuodeksi.

Tunnisteet: