2.1.07

Uusituvien luonnonvarojen käyttö ei hidasta ilmastonmuutosta

Päivän Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla Antti Kivimäki kirjoittaa ilmastonmuutoksesta. Jutun pääteesi on, että koska fossiiliset polttoaineet ovat selvästi halvimpia energialähteitä, ne tullaan joka tapauksessa käyttämään loppuun. Koska näin on, ei vaihtoehtoisten energialähteiden (tuuli, aurinko) käyttö vaikuta hiilidioksidipäästöihin lainkaan, vaan nämä energiamuodot ainoastaan lisäävät maailman kokonaisenergiankulutusta. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ei siis pidä pyrkiä korvaamaan fossiilisia polttoaineita muilla energialähteillä, vaan käyttää polttoaineita niin, että hiilidioksidipäästöt otetaan talteen ja tallennetaan esimerkiksi maaperään.

Olen kirjoittajan kanssa täsmälleen samaa mieltä. Kaiken lisäksi hiilidioksidin talteenotto ja varastoiminen olisi jo nykyteknologialla halvempi keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kuin esimerkiksi tuulienergia. Aiheesta on kirjoittanut hyviä selvityksiä esimerkiksi professori Lars Strömberg Chalmersin teknisestä korkeakoulusta Göteborgissa.

Tunnisteet: