21.2.05

Surffailun antia

Fi-Libistä löytyi linkki mielenkiintoiseen Pentti Vartian artikkeliin, jossa Vartia toteaa, että eläkeläisten painoarvo vaaleissa alkaa käydä niin suureksi, että työikäisten ihmisten etuja ei kohta enää aja kukaan.

Steve Sailer kirjoittaa hauskasti Harvardin rehtoriin Larry Summersiin kohdistuvasta ajojahdista. Kyseessä on tyypillinen amerikkalainen noitavaino, missä julkisuuden henkilö erehtyy sanomaan vaarallisen totuuden, mistä media välittömästi rankaisee. Summersin virheenä oli spekuloida ääneen, voiko naisten vähäisemmälle edustukselle akateemisessa maailmassa, erityisesti ns. kovissa tieteissä olla muitakin kuin kulttuurisia syitä.

Pekka Nykänen linkittää Arnold Klingin kirjoitukseen, jossa hän toteaa, että sanomalehdet ovat kuolemassa. Viesti ei ole uusi, vaikkakin sanomalehdet itse pyrkivät sen aina kiivaasti kiistämään. Sanomalehtien levikit ovat jatkuvassa laskussa ja erityisesti nuoret ihmiset lukevat yhä vähemmän lehtiä. Syitä on monia, mutta netti ja muut elektroniset ajankäyttökeinot eivät liene vähäisimpiä.

Kari Haakana vastustaa kiivaasti suodatinohjelmien asentamista kirjastoissa ja kouluissa sijaitseviin koneisiin. Olen Karin kanssa samoilla linjoilla. Suodatinohjelmat eivät toimi riittävän hyvin, ja sensuuri istuu huonosti julkisin varoin kustannettuihin koneisiin.