11.12.07

Ihmisen evoluutio on nopeutunut

Toisin kuin on uskottu, ihmisen evoluutio on kiihtynyt. Rotujen tasa-arvoa ja perimmäistä samanlaisuutta on tavattu korostaa väittämällä, että rotu on vain sosiaalinen konstruktio ja että eroja on vain ihonvärissä. Näiden väittämien looginen aisapari on, että ihmisen evoluutio on käytännössä pysähtynyt, joten ihmisryhmien välille ei ole voinut syntyä eroja niiden 40.000 vuoden aikana, jonka aikaa eri ihmispopulaatiot ovat olleet erillään.

Uusi tutkimus kuitenkin toteaa, että toisin kuin aiemmin uskottiin ihmisen evoluutio on kiihtynyt satakertaiseksi verrattuna aikaan ennen maatalouden laajamittaista alkamista. Ehkä on niin, että maatalouden ja väestötiheyden aiheuttamat sairaudet, kommunikaation ja muuttoliikkeen lisääntyminen ja muut modernit ilmiöt ovat lisänneet valintapainetta. Menestyksekkäimmät lisääntyjät ovat onnistuneet levittämään geeniperimäänsä paljon tehokkaammin kuin muinaisina metsästäjä-keräilijä -aikoina olisi ollut mahdollista.

Yksi esimerkki hyvin tuoreesta evoluution tuotteesta on pohjoiseurooppalaisten kyky sulattaa laktoosia myös aikuisiällä. Eteläisemmät populaatiot eivät tähän pysty. Maidon käyttökyvyn yhdistyminen pohjoisiin elinoloihin on aika helppo selittää elinympäristön muutoksella. Pohjoisissa olosuhteissa kotieläinten hyödyntäminen on ollut välttämätöntä eloonjäämiseksi. Alueilla joissa kasvukausi jatkuu ympäri vuoden ei ole ollut tarvetta muuntaa kuivattua heinää proteinipitoiseksi juomaksi talvikauden energiatarpeen tyydyttämiseksi.

Tunnisteet: