7.5.08

Kotouttaminen

Kotouttaminen on kaikkien maahanmuutosta puhuvien poliitikkojen suosima sana. Ymmärtääkseni sillä tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla edistetään maahanmuuttajien työllistymistä, asumista jne. sekä estetään esimerkiksi rikoksiin syyllistymistä. Kovin hyvin kotouttamisessa ei toistaiseksi ole onnistuttu, kuten oheinen tilastokeskuksen tietojen pohjalta tekemäni kuvaaja osoittaa.
Kuvaajassa on vasemman puoleisella akselilla Somalien tekemiä rikoksia ja oikeanpuoleisella akselilla Somalian kansalaisten määrä Suomessa. Esimerkiksi liikennerikokset ja talousrikokset jätin kuvaajasta pois.

Somalien rikollisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut, vaikka somalien määrä on pienentynyt. Somalien määrän pieneneminen ei tietenkään johdu siitä, että Somalit olisivat poistuneet maasta, vaan siitä että nelisentuhatta somalia on saanut Suomen kansalaisuuden vuosien 1997-2007 aikana ja heidän tekemänsä rikokset kirjataan siis kansalaisuuden saamisen jälkeen suomalaisten tekemiksi rikoksiksi.

Kahden viimeisen vuoden kehitys on toki varsin positiivista. Rikollisuus on selvästi laskenut, vaikkakin se on per capita pohjaisesti yhä selvästi kansaväestön rikollisuutta suurempaa.