31.5.05

Non!

Olen aina suhtautunut Euroopan Unioniin ambivalentisti. Toisaalta olen nähnyt sen Suomen talouden menestyksen kannalta tärkeäksi. EU on edistänyt kilpailun ja rahamarkkinoiden vapautumista Suomessa, sekä vapaakauppaa unionin aluella. Näitä kehityskulkuja olen pitänyt hyvinä. Toisaalta EU on myös protektionismin, maataloustukien, byrokratian ja valtiollisen kontrollin pesä. Näistä haluaisin eroon. Nyt EU on murrosvaiheessa. Ranskan äänestystulos laittaa paitsi EU:n perustuslain, niin myös koko EU:n mission uuteen harkintaan.

Ranskassa perustuslakia vastustettiin niin oikealta kuin vasemmaltakin. EU nähtiin sekä liian sosialistisena, että liian ”liberaalina”. (Mielenkiintoista sinänsä, että maassa josta vapaus, veljeys ja tasa-arvo on lähtöisin liberalismilla voi olla niin negatiivinen kaiku.) Nyt on jännittävää nähdä millä tapaa EU:lle lähdetään hakemaan uutta legitimiteettiä. Mikä on se EU:n missio, joka saa EU:n jäsenmaiden kansalaiset näkemään EU:n hyvinvointiaan pitkällä aikavälillä parantavana instituutiona?

Itse toivoisin, että missio löytyy vapaakaupan ja yhteismarkkinoiden edistämisestä. Pahoin kuitenkin pelkään, että suunta on täsmälleen päinvastainen. Jos suunta on kohti suurempaa säätelyä ja protektionismia, suuri osa EU:n uusista jäsenvaltioista tuntee itsensä petetyksi. Uskon, että tämä kehityssuunta ei ole pitävällä pohjalla, vaan johtaa ennen pitkää EU:n rappeutumiseen.

Tunnisteet: