12.1.05

Yle harhaanjohtaa

Ylen pääuutislähetystä on totuttu pitämään luotettavana mediana. Sen puoluettomuutta ja tarkkuutta on pidetty lähestulkoon itsestäänselvänä. Eilinen uutinen tohtori Kari Laitisen ja tohtori Arto Nokkalan tutkimuksista oli kuitenkin ns. "ohilaukaus". Molemmat tohtorit ovat tutkineet asevelvollisuutta: "Laitinen keskittyy Suomen asevelvollisuuden historialliseen kehitykseen suomalaisen yhteiskunnan ja kansakunnan rakentumisen valossa. Ajallisesti tutkimus kohdentuu autonomian ajasta tähän päivään. Tutkimuksessa käsitellään suomalaisuuden puolustuksellista mentaliteettia sekä globalisaation esiin nostamia tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti suomalaiseen yhteiskuntaan ja asevelvollisuuteen.

Nokkala on tutkinut, millaisia haasteita sodankäynnin muutos, Euroopan integraatio sekä Yhdysvaltain politiikka ja strategia tuovat asevoimien ammattilaistumiselle ja yleiselle asevelvollisuudelle. Hän ottaa tutkimuksessaan esille myös maanpuolustustahdon perusteisiin liittyvät kysymykset, joiden moniulotteisuus on noussut esiin eräissä aiemmissakin tutkimuksissa."

Kumpikaan tutkijoista ei ota mitään kantaa siihen, onko yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmä Suomelle paras järjestelmä. Yle kuitenkin avasi uutisensa väittämällä, että tuore tutkimus pitää asevelvollisuutta Suomelle parhaana järjestelmänä.