7.12.04

Naisilla miehiä paremmat työpaikat?

Etlan tutkimuksen mukaan naiset ovat miehiä tyytyväisempiä työhönsä. Muita työtyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä on mm. korkea palkka, johtava asema ja matala koulutustaso. Tulokset ovat pääosin samanlaisia kuin vastaavissa ulkomaisissa tutkimuksissa saadut.

Voidaanko tästä vetää johtopäätös, että toisin kuin feministinen diskurssi meille esittää, yhteiskunnassa miehet ovat alistetussa asemassa?

http://www.etla.fi/files/1160_Dp958.pdf

Tunnisteet: